Consultoría empresarial e da economía social

 • Accións de promoción da economía social. Estudos sobre a economía social en diferentes ámbitos
 • Organización e impartición de obradoiros, xornadas, eventos…
 • Deseño de plans de promoción do emprego
 • Memorias de RSE
 • Planificación estratéxica
 • Acompañamento en procesos de emprendemento e cambio estratéxico

Consultoría e xestión de comunicación empresarial e das organizacións

 • Deseño de campañas de comunicación
 • Accións de Community Manager
 • Relacións públicas e institucionais
 • Deseño de plans de comunicación interna e externa
 • Redacción e difusión de convocatorias, notas de prensa, dossieres, artigos e reportaxes
 • Formación específica en comunicación organizacional

Consultoría para a diversidade e a igualdade de xénero

 • Deseño de estratexias de igualdade
 • Implantación de estratexias de igualdade
 • Formación en igualdade
 • Plans de igualdade para empresas e entidades
 • Auditorías internas, avaliación e propostas para o fomento da diversidade e a igualdade de xénero

Formación

Moitas entidades da economía social de Galicia, programan e realizan actividades formativas, onde necesitan profesionais docentes expertos nesta materia. Na nosa cooperativa, temos unha equipa experta neste eido, polo que ofertaremos persoal docente parar impartir cursos sobre economía social.